KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. L. Arzu Aral
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Belkaya
Prof. Dr. Günnur Deniz
Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Yöyen Ermiş
Prof. Dr. Güneş Esendağlı
Prof. Dr. İhsan Gürsel
Prof. Dr. H. Barbaros Oral
Prof. Dr. Füsun Özmen
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü
Prof. Dr. Ayça Sayı Yazgan

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. L. Arzu Aral
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Belkaya
Prof. Dr. Günnur Deniz
Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Yöyen Ermiş
Prof. Dr. Güneş Esendağlı
Prof. Dr. İhsan Gürsel
Prof. Dr. H. Barbaros Oral
Prof. Dr. Füsun Özmen
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü
Prof. Dr. Ayça Sayı Yazgan
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Gündüz
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Doç. Dr. Ahmet Eken
Prof. Dr. Aslı Tuncer
Öğr. Gör. Pınar Acar
Prof. Dr. Murat Kürtüncü
Bilgi Güngör
Dr. Öğr. Üyesi S. Haldun Bal
Dr. Öğr. Üyesi Banu Bayyurt
Doç. Dr. Gökhan Tazegül
Dr. Öğr. Üyesi Elif Eren
Ece Tavukçuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Atakan Ekiz
Prof. Dr. Canan Yücesan
Prof. Dr. Münife Neyal
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Bahçeci
Prof. Dr. Batu Erman
Doç. Dr. Ceren Çıracı
Prof. Dr. Tunç Akkoç
Prof. Dr. Suzan Çınar
Prof. Dr. Nesrin Özören
Doç. Dr. İshak Özel Tekin
Prof. Dr. Mayda Gürsel
Prof. Dr. Bilkay Baştürk
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Prof. Dr. Başak Kayhan
Doç. Dr. Hande Canpınar
Prof.Dr. Viktor Umansky
Prof. Dr. Talal Chatila
Prof. Dr. Christine Falk
Prof. Dr. Cevayir Çoban
Doç. Dr. Begüm Kocatürk
Prof. Dr. Esin Çetin
Doç. Dr. Güneş Dinç Akbulut
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yabaş
Doç. Dr. Serkan Göktuna
Doç. Dr. Yusuf Metin Gelmez
Doç. Dr. Umut Can Küçüksezer
Doç. Dr. İrem Doğan Turaçlı