BİLİMSEL PROGRAM

09:30-13:30 KURSLAR
13:30-15:30 Serbest Zaman
15:30-16:00 AÇILIŞ
16:00-17:00 Regulation of Immunosuppression in Tumor Micronvironment by Myeloid-derived Suppressor Cells (MDSCs)
Viktor Umansky (Alman Kanser Araştırma Merkezi, DKFZ, Mannheim, Almanya)
Oturum Başkanları: İhsan Gürsel, Güneş Esendağlı
17:00-17:20 Kahve Arası
17:20-18:20 İmmünolojide Biyoinformatik Yaklaşımlar ve Yapay Zeka
Oturum Başkanları: Batu Erman, Ceren Çıracı
17:20-17:40 Yapay Zeka Kullanarak Hastalıklar ile İlişkili Protein Yapılarının Tahmini: LRBA-CTLA4 Etkileşimi ve ICF2 Sendromları
Batu Erman (Boğaziçi Üni.)
17:40-18:00 Tek Hücre Transkriptomik Verileri ile Çok Boyutlu İncelemeler
Yasin Kaymaz (Ege Üni.)
18:00-18:20 Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Tümör İmmünolojisi Sorularının Yanıtlanması
Neşe Ünver (Hacettepe Üni.)
18:20-20:00 yEFIS Çalışma Grubu: Genç İmmünologlar Konuşuyor
Oturum Başkanları: Diğdem Yöyen Ermiş, Arzu Aral
Panelistler: Banu Bayyurt, Gökhan Tazegül, Elif Eren, Ece Tavukçuoğlu, Atakan Ekiz, S. Haldun Bal
18:20-19:10 Doktora Macerası
19:10-20:00 İmmünoloji Doktorası Yapmak ya da Yapmamak; İşte Bütün Mesele Bu!
09:00-10:00 Allerji, Otoimmünite ve Nöroimmünolojiyi Yönlendiren Mekanizmalar
Oturum Başkanları: Tunç Akkoç, Suzan Çınar
09:00-09:20 Alerjist Gözüyle Deri-Beyin ve Deri-Bağırsak Aksisi
Cansın Saçkesen (Koç Üni.)
09:20-09:40 Astımda Oksidatif Stres
Çağatay Karaaslan (Hacettepe Üni.)
09:40-10:00 IgG4 Otoimmün Nörolojik Hastalıkların Ortak Özellikleri: Fab-arm Dönüşümü, Antikor Üreten Hücreler ve Spesifik İmmünoterapiler
Vuslat Yılmaz (İstanbul Üni.)
10:00-10:20 Kahve Arası
10:20-12:00 Bağışıklama ve İmmün Mekanizmalar
Oturum Başkanları: Nesrin Özören, H. Barbaros Oral
10:20-10:40 Eksozom Tabanlı Parazit Aşısı
Mayda Gürsel (İBG)
10:40-11:00 İmmünoloji Perspektifinden Plasmodiumu Anlamak: Direnç Riski Olmadan Nasıl İlaç Geliştirilir?
Cevayir Çoban (Tokyo Uni.)
11:00-11:20 İnaktif Trivalan Mevsimsel Grip Aşı Forműlasyonunun Geliştirilmesi
Ayşe Nalbantsoy (Ege Üni.)
11:20-11:30 Makrofaj Leishmania Parazitemisinde CGAS-STING-TBK1 Sinyal Yolağının Kritik Rolü
İsmail Cem Yılmaz
11:30-11:40 Kanatlı Endüstrisi için IBV'ye Karşı Yeni Aşı Adjuvan Formülasyonunun Geliştirilmesi
Büşra Çakır
11:40-12:00 Yaşa Özgü Adjuvanlar Kullanılarak Rotavirüse Karşı Aşı Tasarımı
Banu Bayyurt
12:00-12:45 Öğle Yemeği
12:45-13:15 UYDU SEMPOZYUM - ATC Genomics
Spatial Biology Roadmap: From Tissue Digital Spatial Profiling to Single Cell Spatial Molecular Imaging
Aida Freire Valls, Technical Sales Specialist, nanoString
13:15-14:45 Kanser İmmünolojisi: Tedavide Yeni Oyuncular
Oturum Başkanları: İshak Özel Tekin, Ayça Sayı Yazgan
13:15-13:35 “CAR" T Hücre Tedavisi: Ankara Onkoloji Hastanesi Deneyimi
Fevzi Altuntaş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.)
13:35-13:55 Karsinogenezde Nöroimmün Yolaklar ve Olası Tedavi Hedefleri
Nuray Erin (Akdeniz Üni.)
13:55-14:15 Tümör Mikroçevresini Modellemede Doku Mühendisliği ve Yeni Nesil Organoid Yaklaşımları
Ece Öztürk (Koç Üni.)
14:15-14:25 Üçlü Negatif Meme Kanserinde Progesteronun MPRA Aracılı Sinyal İletimine ve MPRA/NPR Aracılı İmmün Yanıtlara Etkisi
İrem Doğan Turaçlı
14:25-14:35 Akciğer Kanserinde Myeloid Kökenli Baskılayıcı Hücrelerin ve Proinflamatuar Sitokinlerin Değerlendirilmesi
Ayça Ceylan
14:35-14:45 NF-KB Yolak Uyarımı Pan-granülosit Belirteci CD66B’yi Taşıyan Yeni Bir Monosit Alt-Popülasyonun Gelişimini Tetikler
Hamdullah Yanık
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:00 Tissue-resident Memory T and NK cells in the Lung – Important Players in Lung Tumors, Transplantation and COVID19
Christine Falk (Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi, DZIF, Braunschweig, Almanya)
Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Mayda Gürsel
16:00-17:00 Söyleşi: Dünden Bugüne İmmünoloji
Oturum Başkanları: Arzu Aral, Diğdem Yöyen Ermiş
Emin Kansu, Yıldız Camcıoğlu, Şefik Alkan
17:00-20:00 POSTER GEZİSİ
09:00-10:00 Transplantasyon İmmünolojisi (HiTİD Sempozyumu)
Oturum Başkanları: Füsun Özmen, Bilkay Baştürk
09:00-09:20 Hematopoietik Kök Hücre Nakillerinde İmmünolojik Algoritma Nasıl Olmalı
Bilkay Baştürk (Başkent Üni.)
09:20-09:40 Solid Organ Nakillerindeki Yenilikler
Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üni.)
09:40-10:00 Renal Transplantasyon Öncesi İmmünolojik Riskin Değerlendirilmesi
Klara Dalva (Ankara Üni.)
10:00-10:20 Kahve Arası
10:20-11:30 Klinik İmmünoloji: Hastalık Mekanizmaları
Oturum Başkanları: Mayda Gürsel, Hande Canpınar
10:20-10:40 Tip I Hipersensitivite Yanıtı: Çocuklarda Alerjik Hastalıkların Tedavisinde Tolerans İndüksiyonu
Elif Karakoç Aydıner (Marmara Üni.)
10:40-11:00 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İmmunolojisi
Önder Ergönül (Koç Üni.)
11:00-11:10 Düşük Doz IL-2 ile T Hücre Modülasyonu: Myasthenia Gravis Hastalığında Etkisi
Merve Çebi
11:10-11:20 Mikroglial NLRP3 İnflamazom Aktivasyon Regülasyonunda Uzun-Kodlama Yapmayan RNA NEAT1'in Rolü
Ayşen Çotuk
11:20-11:30 X’e Bağlı Agamaglobulinemi (XLA)’de Lentiviral Gen Terapinin Preklinik Uygulamaları
İlayda Şahin
11:30-12:30 A Regulatory T Cell Notch Code to License Tissue Inflammation
Talal Chatila (Harvard Uni., Boston, Massachusetts, USA)
Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Serkan Belkaya
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Moleküler İmmünoloji: Tedavilerde Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Tolga Sütlü, Başak Kayhan
13:30-13:50 Mikrofizyolojik Sistemlerin Hastalık Modelleri Olarak Kullanımı
Devrim Pesen Okvur (İYTE)
13:50-14:10 İnflamatuar Hastalıklarda IL-18'in Hedeflenmesine Yönelik Moleküler Stratejiler
Serkan Belkaya (İhsan Doğramacı Bilkent Üni.)
14:10-14:30 G-protein Sinyalleme Regülatör-1 in CD8+ Dokuya Yerleşik Hafıza T Hücre Aracılı Bağırsak Bağışıklığına Olan Etkisi
Bilgi Güngör (İBG)
14:30-14:40 Preventing Graft-versus-host Disease by Redirectıng Treg Specificity with TCR Retroviral Transduction
Elif Yıldız
14:40-14:50 Ptpn22 İnhibisyonu, Sistemik Lupus Eritematozusta Otoreaktif B Hücrelerinin Üretimini Önler
Fatma Naz Cemre Kalaycı
14:50-15:00 S100A9 and HMGB1 Regulate MDSC-mediated Immunosuppression in Melanoma
Feyza Gül Özbay Kurt
15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-15:50 UYDU SEMPOZYUMU
Akoya’s Multiplex Protein Biomarker Imaging Provides New Insights Into Cancer Immunology
Robert Stad
15:50-17:00 KAPANIŞ